ncry.net
当前位置:首页 >> 563 4竖式计算并验算 >>

563 4竖式计算并验算

563 ÷ 8 = 70 … 3竖式见图:验算:70 * 8 + 3 = 563望采纳:

经济数学团队为你解答,满意请采纳!

563除以4=140…3 验算140*4+3=560+3=563

(1)428÷4=107, 107 4 428 4 . 28 28 . 0 验算: 107 * 4 . 428 (2)563÷7=80…3, 80 7 563 56 . 3 验算: 80 * 7 . 560 + 3 . 563 (3)810÷9=90, 90 9 810 81 . 0 验算: 90 * 9 . 810

104+26的竖式计算格式104+26=130

竖式563÷9资料扩展:将被除数(从高位起)的每一位数进行除以除数运算,每次计算得到的商保留,余数+下一位数进行运算,依此顺序将被除数所以位数运算完毕,得到的商按顺序组合,余数为最后一次运算结果解题过程:步骤一:56÷9=6 余数为:2步骤二:23÷9=2 余数为:5根据以上计算步骤组合结果商为62 余数为:5存疑请追问,满意请采纳

(1)563÷5=112…3;(2)26*25=650;(3)49*23=1127;(4)672÷6=112;(5)54*30=1620;(6)642÷3=214.

563除以43=多少用竖式计算563÷43=134验算43*13+4=563

(1)479+563=1042, 479+563 1042 ;验算: 563+479 1042 ;(2)512-384=128, 512?384 128 ;验算: 384+128 512 ;(3)6*9=54, 6*9 54 ;309*4=1236, 309* 4 1236 ;(4)250*8=2000, 250*8 2000 ;(4)62÷7=8…6, 87 62 56 6 ;(5)80÷9=8…8, 89 80 72 8 .

(1)625÷3=208…1; 2083625 6 25 24 1;(2)249÷8=31…1; 318249 24 9 81;(3)644÷7=92; 927644 63 14 14 0;验算: 92* 7644;(4)563÷4=140…3; 1404563 4 16 16 3;验算: 140* 4560+ 3563.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com