ncry.net
当前位置:首页 >> 六年级脱式600道及答案 >>

六年级脱式600道及答案

小学数学四则运算简便运算大汇总 简便运算 4+3.2+5+6.8 25*(8*0.4)*1.25 7-(2-) (++)*72 93.5÷3÷ 1125-997 998+1246+9989 (8700+870+87)÷87 125*8.8 1.3+4.25+3.7+3.75 17.15-(3.5-2.85) 3.4*99+3.4 4.8*1.01 0.4*(2.5÷73) (1.6+1.6+1.6+1.

27= 53-25= 870*30= 53*6= 540-80= 40*25= 720÷60-8= 20+80÷2= (62+28)*6= 25*4 300÷6+2500= 28*(210÷7)= 420÷6÷70= 600-25*5= 640÷80= 15*5= 23*3= 12*2*5=

我找了一点,可能有点乱

【你要的太多,一下子给不了,先用这些吧】1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40*20-200= 600 11.(80-25)*2=

22*4+221 21*3+410 40÷2+174147+72÷8 9*4+420 2*80÷4120*5÷2 202+36÷9 30÷5+24081÷9+877 66*5+774 921+7*480*6*2 770÷7+65 807+20÷2100-50÷5 35-35÷7 302+30*2 600*8÷3 40+100

展开全部1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40*20-200= 600 11.(80-25)*2= 110 12.70+45=115 13.90*2÷3= 60 14.

1.45+15*6= 135 2.250÷5*8=400 3.6*5÷2*4=60 4.30*3+8=98 5.400÷4+20*5= 200 6.10+12÷3+20=34 7.(80÷20+80)÷4=21 8.70+(100-10*5)=120 9.360÷40+10= 19 10.40*20-200= 600 11.(80-25)*2= 110 12.70+45=115 13.90*2÷3= 60 14.16*6÷3=

0.4*125*25*0.8 =(0.4*25)*(125*0.8) =10*100=1000 1.25*(8+10) =1.25*8+1.25*10 =10+12.5=22.5 9123-(123+8.8) =9123-123-8.8 =9000-8.8 =8991.2 1.24*8.3+8.3*1.76 =8.3*(1.24+1.76) =8.3*3=24.9 9999*1001 =9999*(1000+1) =9999*1000+

1+2+4

wlbk.net | sgdd.net | eonnetwork.net | qhgj.net | pxlt.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com