ncry.net
当前位置:首页 >> 函数题以下是随机变量x的概率分布x=2,F(x)=0.2; x=4,F(x)=0.3; x=7,F(... >>

函数题以下是随机变量x的概率分布x=2,F(x)=0.2; x=4,F(x)=0.3; x=7,F(...

P(x=1)=0.2,P(x=2)=0.3,P(x=3)=0.5 则P(x=1+P(x=2+P(x=3)=1概率最大即为1所以说明这个随即函数分布的情况是f(x)=0.2 (x=1)0.3 (x=2)0.5(x=3)0 (x不为1、2、3之中的任一个)

两种方法:FY(y)=P(Y

当X

1)X -1 1 2 P 0.3 0.5 0.22)P(|X|=1)=0.8P(|X|=2)=0.2

a.P[.2 b.E[x] = int(x*2x,0,1) = (2/3 x^3,0,1) = 2/3c.Var[x] = E[x^2] - E[x]^2 = int(x^2*2x,0,1) - 4/9 = 1/2 - 4/9 = 1/18

概率分布表很简单,我电脑画不了,和书上例题一样.EX=1*0.2+2*0.3+3*0.5=2.3

概率分布 X 0 1 2 3 4 5 P 0.1 0.15 0.2 0.3 0.12 0.1 P(X≤4)=P(X=0)+P(X=1)+P(X=2)+P(X=3)+P(X=4) =1-P(X=5)=0.9 P(2 ≤ X ≤5)=P(X=2)+P(X=3)+P(X=4)+P(X=5)=0.75 P(X≠3)=1-P(X=3)=0.7

首先,这是一个离散型的随机变量,且只在x=1和x=2处取值,x为2的概率为1/3,故x为1的概率是2/3,所以a=2/3.

相关文档
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.ncry.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com